Welcome, Guest. Please login or register.

ติดต่อโฆษณา

ต้องการติดต่อโฆษณาที่ citycng.com
1) แบบ Banner ตำแหน่งและขนาดต่างๆ
2) แบบปักหมุดกระทู้ ให้แสดงอยู่หน้าแรกตลอดเวลา ไม่ตกหน้า เห็นชัดเจน น่าสนใจ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชม

ติดต่อสอบถามที่ teera_kmitl@hotmail.com
084-714-9149 ตั้ม

ลงโฆษณากับ citycng.com

ปัจจุบันเว็บไซต์ citycng.com มีอัตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงว่ามีผู้เข้ามาชมเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน และเราพร้อมแล้วที่จะเปิดรับลงโฆษณาในหน้าเว็บบอร์ citycng.com ท่านจะมั่นใจได้ว่า โฆษณาของท่านจะผ่านสู่สายตาของกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงโฆษณากับเรา เราจึงยกตัวอย่างข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ตลอดปี 2013 มาให้ท่านได้พิจารณา ดังนี้หรือสามารถดูสถิติเกี่ยวกับเว็บบอร์ด ได้ที่ http://www.citycng.com/stats/

แน่นอนว่าสถิติของเราอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับเว็บชื่อดังต่างๆ  แต่ท่านจะมั่นใจได้ว่า "ท่านได้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วกับธุรกิจของท่าน"
เพราะเว็บไซต์ของเรามีกลุ่มผู้เข้าชมหลักๆ คือจะสนใจในเรื่องของรถยนต์ หากท่านมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง นั่นแสดงว่าท่านเลือกถูกแล้ว ที่จะมาโฆษณากับเรา
 
เงื่อนไขและข้อตกลงในการลงโฆษณาสำหรับบริษัทหรือบุคคลทั่วไป

1. แบนเนอร์โฆษณาจะต้องไม่ผิดกฏหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดี และห้ามหมิ่นต่อสถาบันเบื้องสูง
2. ไม่เป็นการลงโฆษณาแบบผูกขาดทางการค้า (คือ การให้ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่ง)
3. แบนเนอร์ของผู้ลงโฆษณาจะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ JPG , GIF, PNG และ  SWF โดยมีขนาดและราคาตามที่กำหนดไว้ (ตำแหน่งและราคา)
4. สงวนสิทธิ์ไม่รับโฆษณาในกิจการเดียวกัน กับทีมงาน citycng.com
5. ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าโฆษณาได้ดังนี้
    5.1) ชำระเต็มจำนวนก่อนลงโฆษณา
    5.2) ชำระครึ่งหนึ่ง (50%) ก่อนลงโฆษณา และอีกครึ่งหนึ่ง (50%) ภายหลังลงโฆษณาไปแล้ว 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน
          (เฉพาะผู้ลงโฆษณาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป)
6. ค่าโฆษณาที่ชำระให้กับเว็บไซต์ citycng.com จะออกเป็นบิลเงินสดในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
7. วันที่โฆษณาของท่านปรากฏขึ้นบนเว็บไซต์ จะถือเป็นวันเริ่มต้นการนับระยะเวลาโฆษณาของท่าน (ไม่ใช่วันที่โอนเงิน)
8. นิติบุคคลที่ลงโฆษณาตั้งแต่ 1 พันบาทขึ้นไป มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 2% (ค่าโฆษณา) ตามที่กฏหมายกำหนด
 
อัตราค่าโฆษณา