Welcome, Guest. Please login or register.

อัตราค่าโฆษณา

อัตราค่าโฆษณา
1. อัตราค่าโฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของเว็บไซต์ citycng.com (การชำระเงินค่าโฆษณาเป็นไปตามอัตราราคา ณ ปัจจุบัน)
2. หากลงโฆษณาไม่ถึงเดือน ให้คำนวณจากจำนวนสัปดาห์ที่ต้องการลงโฆษณา โดยให้คิดว่า 1 สัปดาห์มี 7 วัน และใน 1 เดือนจะมี 4 สัปดาห์ หากลงโฆษณา 1 สัปดาห์ ค่าโฆษณาก็จะเท่ากับ 1 ใน 4 ของเดือน กรณีที่มีเศษของสัปดาห์ ให้คิดเป็น 1 สัปดาห์
3. การต่ออายุโฆษณาจะต้องชำระก่อนหมดอายุ จึงจะได้โฆษณาในตำแหน่งเดิม (กรณีมีผู้จองตำแหน่งโฆษณาต่อแล้ว)ตำแหน่ง Banner-A1(ส่วนบนของเว็บ) ขนาดพื้นที่ : 728x90 pixels ราคา : 1,500 บาท/เดือน (A1-1 และ A1-2)
ตำแหน่ง Banner-A2(ส่วนบนของเว็บ) ขนาดพื้นที่ : 360x90 pixels ราคา : 800 บาท/เดือน (A2-1 ถึง A2-4)
ตำแหน่ง Banner-A3(ส่วนบนของเว็บ) ขนาดพื้นที่ : 125x125 pixels ราคา : 500 บาท/เดือน (A3-1 ถึง A3-12)
ตำแหน่ง Banner-B1(ส่วนล่างของเว็บ)ขนาดพื้นที่ : 728x90 pixels ราคา : 1000 บาท/เดือน (B1-1 และ B1-2)
ตำแหน่ง Banner-B2(ส่วนล่างของเว็บ) ขนาดพื้นที่ : 125x125 pixels ราคา : 400 บาท/เดือน (B2-1 ถึง B2-12)
ตำแหน่ง ปักหมุดกระทู้ ราคา : 300 บาท/เดือน (กำจัด 10 กระทู้เท่านั้น)

พิเศษ
ตำแหน่ง Banner-C1(ส่วนกลางของเว็บ)ขนาดพื้นที่ : 728x90 pixels ราคา : 900 บาท/เดือน (แสดงเฉพาะหน้าแรก)

รายละเอียด  Banner
- ขนาดไฟล์ : ไม่เกิน 200 kb
- แสดงผลทุกหน้า เป็นแบบ Static
- รับเฉพาะไฟล์ .jpg .gif .png .swf

รายละเอียด ปักหมุดกระทู้
- เฉพาะหมวด "ห้องซื้อขาย"
- ราคาต่อ 1 หัวข้อ

พิเศษ!!!

ถ้าชำระค่าบริการล่วงหน้า 6 เดือน รับส่วนลด 10%
ถ้าชำระค่าบริการล่วงหน้า 9 เดือน รับส่วนลด 15%
ถ้าชำระค่าบริการล่วงหน้า 12 เดือน รับส่วนลด 20%

โอนเงินมาได้ที่

ชื่อบัญชี นาย ธีร ไชยธวัช และ นาย มนตรี ใยเผือก ธนาคาร กสิกรไทย เลขบัญชี 391-2-97360-2 สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์